Lysaker stasjon

Lysaker stasjon ble åpnet i 1872 da Drammenbanen sto ferdig. Lysaker ligger i dag i et område som har 25 000 arbeidsplasser innen 800 m fra stasjonen. Stasjonen ble fullført som ny stasjon med fire togspor og tilgjengelighet for alle i august 2009.

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Ulike tilbud og fasiliteter på stasjonen: