Meierihagen Askim, boligprosjekt

111 nye sentrumsboliger med grønn kvartalshage i Askim

Fakta om
prosjektet

Prosjektets hjemmeside

Fremdrift

Forventet salgsstart senhøstes 2020.

Bygging i to trinn, første innflytting forventet i 2023.

Det skal bygges tre boligblokker med til sammen 111 lekre leiligheter sentralt plassert rett ved tog- og busstasjonen i Askim sentrum. I Meierihagen vil du nyte godt av småbyens korte avstander til alt du behøver, og til toget som tar deg til Oslo på under én time.

Det er lagt stor vekt på kvalitet både ute og inne. De tre blokkene vil omkranse et grønt og hyggelig uterom med attraktive tilbud for alle aldersgrupper. Mot Guderudparken som ligger inntil prosjektet blir det en hyggelig kafé.

Navnet er hentet fra den gang Askims første meieri lå på tomten. I 30 år ble melk fra distriktet levert og solgt her. 

Les mer om prosjektet og last ned prospektet på Meierihagens hjemmeside her

Meierihagen er et samarbeidsprosjekt med Karlander Eiendomsutvikling og utvikles i et 50/50 partnerskap.

Vi satt begge på hver vår del av tomten, og gjennom en konstruktiv samarbeidsprosess ble vi enige om å utvikle prosjektet sammen. Dette har gitt en rekke spennende og svært positive synergieffekter, hvor hver part har tilført prosjektet sin helt spesielle kompetanse.

Karlander Eiendomsutvikling er lokalkjent i Askim, og vet hvilke kvaliteter et slikt prosjekt må by på. Vi har omfattende kunnskap og kompetanse innen samfunns- og knutepunktutvikling. Sammen har vi skapt et prosjekt som virkelig vil tilføre ytterligere kvaliteter og nytt liv til Askim sentrum.

Relatert innhold