Mindemyren, Bergen - nærings- og boligbyggprosjekt

Et viktig transformasjonsområde som får miljømessig oppgradering og nye bybanestasjoner som tilrettelegger for bolig- og næringsutvikling.

Fakta om
prosjektet

Mindemyren - områdereguleringsplan

Fremdrift

2014: Ny områdereguleringsplan vedtatt
2015: Konseptvalgutredning om ny godsterminal for Bergensområdet oversendes fra Jernbaneverket til Samferdselsdepartementet
2020: Detaljreguleringsprosessen igangsettes
2021: Forventet reguleringsvedtak
2022: Mulig byggestart

Forventet ferdigstillelse: Fra 2026

Kontakt

Nicolay Schreuder

Seksjonsleder, Sør/Vest

Kart

map

På Mindemyren skal eksisterende industri- og lagerbebyggelse etter hvert omdannes til attraktive bolig- og kontorområder. Det er området som tidligere ble benyttet til Bane NORs terminalvirksomhet (avviklet i 2019) som skal utvikles. Området omfattes av felt S11 i vedtatt områdereguleringsplan for Mindemyren.

Detaljreguleringer for bybane, kanal, sykkelvei, park og øvrig infrastruktur er vedtatt og går langs og delvis på vår eiendom. Detaljreguleringsprosess sammen med naboeiendommene innenfor feltet er igangsatt. Planforslag blir klart for innsending i 2022, og reguleringsvedtak er ventet i 2023, med aktuell byggestart i 2024.

Det skal åpnes en kanal langs området, og det blir flere parker og plassdannelser. Ny bybane skal legges langs dalføret før den går i tunnel gjennom Løvstakken mot Fyllingsdalen. På vår tomt blir det hovedsakelig kontor- og næringslokaler, men det skal også innpasses 100-150 leiligheter inn mot et indre parkområde.

Områdereguleringsplan ble vedtatt i 2014, og detaljreguleringer for bybane, kanal, sykkelveg, park og øvrig infrastruktur langs og på vår eiendom er vedtatt. Terminalvirksomheten ble avviklet før jul 2019. Parallelloppdrag for hele felt S11 er avholdt (vår tomt pluss to naboeiendommer), og detaljreguleringsprosess er igangsatt.

Reguleringsvedtak er ventet i 2023, med aktuell byggestart i 2024. Mindemyren er et viktig transformasjonsområde hvor eksisterende industri- og lagerbebyggelse skal omdannes til attraktive bolig- og kontorområder. På vår tomt blir det hovedsakelig kontor- og næringslokaler, men det planlegges også for etablering av 150-200 leiligheter på eiendommen.

 

Bilde 2