Mo i Rana stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Mo i Rana stasjon er en jernbanestasjon på Nordlandsbanen

Det nåværende stasjonsbygget ble åpnet den 22. september 1990.

Den første stasjonen ble åpnet den 20. mars 1942 da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Mo i Rana.

Mo stasjon ligger sentralt i Mo med nærhet til buss, taxi, butikker og sentrum. Mo i Rana er Nordlands 2. største by, og 4. største by i Nord-Norge. Det er store utviklingsplaner for området rundt Mo stasjon. I 2. etg på stasjonen er det ledige arealer som kan bygges om til flotte og moderne kontorlokaler. Arealene er i dag garderober.

Ved stasjonen, mot parkeringen, ligger også et garasjebygg som også inneholder et gammelt tilfluktsrom.

I enden av stasjonsområdet ligger Mo i Rana lokstall. Denne er i dag i full bruk og leies av Bane NOR. Lokstallen ble bygget i 1942 og tegnet av NSB Arkitektkontor ved G. Hoel

Flere bilder av stasjonen