Myrdal stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Myrdal er ein jernbanestasjon i Aurland kommune.

Myrdal stasjon er også øvre stasjon for sidelinja Flåmsbana. Flåmsbana er kåra til verdas vakraste togreise og er ein stor turistattraksjon. Det finst ikkje vegsamband til Myrdal. Den gamle Rallarvegen opp Flåmsdalen frå Flåm blir brukt som sykkelsti om sommaren, og ein kan da sykle vidare til Finse og Haugastøl. Rallarvegen blei bygd samtidig som Bergensbanen blei anlagt.

Regiontog og lokaltog stoppar her. På stasjonen er det kafédrift og sykkelutleie om sommaren.