Mysen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Stasjonen ble åpnet i 1882 da Østfoldbanens Østre linje (Ski - Mysen - Sarpsborg) sto ferdig.

Stasjonen er et sameie bestående av både næring og boliger. Stasjonsområde ble sommeren 2014 totalfornyet med tilgjengelighet for alle. Overgangsbru over sporene bygges i 2015.