Namsskogan stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Stasjonen ble tegnet av B.F. Baastad ved NSB Arkitektkontor, og ble bygget i ca 1934. Stasjonen ble åpnet i 1940 da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Mosjøen.

Flere bilder av stasjonen