Nittedal stasjon

Nittedal stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Nittedal stasjon ble opprettet i 1900 som et stoppested betjent kun for reisende og gods to år før Gjøvikbanens åpning i 1902.

I 1907 ble Nittedal oppgradert fra stoppested til en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods. I mellomtiden ble det også reist et ekspedisjonsbygg etter tegninger av arkitekten Paul Armin Due. Etter nærmere 70 års drift i 1971 ble togdriften ved stasjonen automatisert ved hjelp av fjernstyring.

Stasjonen er vernet i henhold til Plan- og bygningsloven.

Nittedal stasjon