Nodeland stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Ferdigstilte
prosjekter

Nodeland stasjon er en jernbanestasjon ved Sørlandsbanen. Den ble åpnet i 1943 da Sørlandsbanen ble tatt i bruk fram til Moi. Stasjonen er ubemannet og tog stopper kun ved behov.