Nye Trondheim S

Den nye kollektivterminalen skal gi en sømløs reise med tog, buss og båt.

Fakta om
prosjektet

Egen side

Fremdrift

2018: Utarbeidelse av reguleringsplan

2019: Reguleringsplanen for Trondheim Stasjonssenter ble vedtatt av Trondheim Bystyre i mars

2019: Vinner av arkitektkonkurransen for terminalbygget kåret i desember 

2021: Første delprosjekt igangsatt

2025: Forventet ferdigstillelse 

Kontakt

Arne Hognestad

Prosjektsjef, region Midt/Nord

Et delprosjekt i utviklingen av Trondheim Stasjonssenter er den nye kollektivterminalen som etableres inntil Sjøgangen, gangbrua som forbinder sentrum med Brattøra. I tillegg består prosjektet av arealer tilrettelagt for handel og service til reisende og andre samt nye kontorlokaler for utleie. Prosjektet omfatter tre regulerte utbyggingsfelt fordelt på to bygningsvolum. Søndre del etableres på bakkeplan med tilknytning til hovedplattform og fremtidig bussterminal, nordre del på et lokk over eksisterende spor- og plattformområde med nye vertikalforbindelser for reisende ned til plattformene.

Forprosjektet er utviklet i et godt samarbeid med arkitekt, rådgivere og entreprenør. Nærhet til togspor, plattformer og øvrig kollektivtrafikk setter krav til god og forutsigbar planlegging av gjennomføringsfasen.

Investeringsbeslutningen for prosjektet er foretatt og vi venter rammetillatelse tidlig i 2022. Forberedende arbeider og oppstart detaljprosjektering pågår ila 2022 med planlagt byggestart ved årsskiftet 2022/2023.