Planer for Strandgata 19 i Oslo

Bane NOR Eiendom AS avslører planene for Strandgata 19 i Oslo sentrum. 400 parkeringsplasser forsvinner.

  • Oslo og omegn
  • Knutepunktutvikling
Arkitekttegning av hjørnebygg

Fra hjørnet Prinsensgate - Strandgata. Illustrasjon: Lund + Slaatto

Da Bane NOR Eiendom kjøpte Strandgata 19, som i dag er parkeringshus, sa de at med Norges største togstasjon som nærmeste nabo planla de å utvikle Strandgata 19 med kontor, handel og viktige funksjoner for Bane NOR og jernbanen. Nå forteller de mer om planene.

Åpner for Oslofolk og med historisk sus

Bane NOR Eiendom planlegger nytt næringsbygg på 11.000m2 i syv etasjer i Strandgata 19 i Oslo sentrum. Lund+Slaatto Arkitekter vant den inviterte konkurransen, og vinnerforslaget er et prosjekt med høy arkitektonisk og opplevelsesmessig kvalitet. Det vil bli åpent for publikum både på gatenivå og i andre deler av bygget.

Pål Biørnstad fra Lund+Slaatto Arkitekter forteller: - Nybygget er med på å skape et helhetlig kvartal med samspill mellom bygninger fra hver sin tid. Fasadene er gitt en tegl-materialitet med en dempet rødlig tone. Dette knytter bygget til både de rødfargete pussflatene i Den norske Amerikalinjen og til de to historiske bygningene mot vest: Tollkammerbygningen og Tollboden. På den måten passer nytt og gammelt sammen og forsterker den særegne karakteren som kjennetegner dagens historiske bebyggelse rundt Palehaven og Christian Frederiks plass.

Bærekraftig bygg og bruk

Bane NOR Eiendoms prosjektsjef Knut Yngve Larsen sitter i førersetet for prosjektet og forteller: - Bærekraft står i fokus når vi erstatter 400 parkeringsplasser med liv på gateplan og flere arbeidsplasser rett ved Oslo S. Vi gleder oss til et godt samarbeide med naboene så vi sammen kan vitalisere nedre del av Prinsens gate og få en god sammenheng mellom Kvadraturen og Bjørvika.

- Transformasjonen bidrar til å løse viktige samfunnsoppgaver samtidig som Oslo endelig får en etterlengtet og sterk vitalisering av bygulvet ved inngangen til Kvadraturen.

Når Bane NOR Eiendom er ferdig skal Strandgata 19 huse butikker, kontorer og restaurant for å skape liv i området. Kontorløsningene vil være av høy kvalitet og bærekraftige. Arkitekten har laget en fremtidsrettet planløsning som gjør at det blir minst mulig ombygging når nye leietakere skal inn, og det er bærekraftig. Bygget vil få BREEAM Excellent standard og Bane NOR Eiendom ser på å gjenbruke betongelementer (DT-elementer) fra dagens parkeringshus.

Bane NOR Eiendom er i samtaler med Bymiljøetaten om å få på plass en samlastsentral i bygget, som betyr at store vareleveringer kan skje om natten og at mindre kjøretøy kan levere varene til endelig destinasjon på dagtid. Det er et viktig verktøy for å få færre og mindre biler i Kvadraturen og Oslo sentrum, og kan kombineres med en buss for tog-terminal.

Knutepunktutvikling midt i Oslogryta

Bane NOR Eiendom AS er et kommersielt selskap og driver med kommersiell forvaltning, drift, vedlikehold og utleie samt utvikling av eiendommer som ikke jernbanen har behov for. De blir ofte omtalt som landets ledende knutepunktutvikler og er arrangør av den årlige Knutepunktkonferansen. De var med i en heftig budrunde for å få kjøpe eiendommen.

- Strandgata 19 passer godt inn i Bane Nor Eiendoms utviklingsstrategi – vi ønsker å bidra til bærekraftig knutepunktutvikling, der mennesker settes i sentrum med gode og fleksible arbeidsplasser, inviterende bygulv og lett tilgang til tog og annen kollektiv transport. Det har vi fått til i blant annet Barcode, men også i Bergen, Trondheim og Drammen, og det ønsker vi å få til i Strandgata 19, også. Vårt oppdrag er å gjøre det lettere for folk å reise miljøvennlig til og fra jobb og hjem, og det gjør vi med dette prosjektet, sier seksjonsleder Kristin Haug Lund.