Bergen stasjon

Energi- og miljøvennlig kontorbygg ved Bergen stasjon ble ferdigstilt mai 2016. Bygget bidrar til svært positiv byutvikling av et tidligere bakgårdspreget område.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2013:
Inngikk leieavtale med KLP
Inngikk leieavtale med Konkurranstilsynet
Reguleringsplan vedtatt
Byggestart

2015:
Inngikk leieavtale med Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS og Nasjonalt Folkehelseinstitutt

2016:
Bygget ble solgt til KLP i mars 2016 med overtakelse 4. oktober 2016. 
Ferdigstilt i mai 2016

 

Kontakt

Sven Kruse-Jensen

Prosjektsjef, Gjennomføring

Kart

map

Kontorbygget ligger vegg i vegg med Bergen stasjon og innerst i Zander Kaaes gate. Prosjektet har bidratt til en betydelig transformasjon og oppgradering av denne delen av byen.

KLP, Konkurransetilsynet, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS og Nasjonalt Folkehelseinstitutt har inngått leieavtaler.

Lund Slatto Arkitekter har tegnet bygget som består av tre fløyer, A, B og C med 4 etasjer i fløy A og B og 7 etasjer i fløy C. I første etasje er det felles kantine og næringslokale i flø A. I fløy B er det trimrom, garderober og avfallsrom for byggets brukere. I fløy C er det kontorlokaler. Bygget har én kjelleretasje med 17 parkeringsplasser, 150 sykkelplasser, tekniske rom og lager for byggets brukere.

Arealet rundt bygget er opparbeidet med materialer av høy kvalitet og universelt utformet. Zander Kaaes gate fra Hotel Terminus og inn skal opparbeides i samsvar med reguleringsplan og teknisk plan er godkjent av Bergen kommune.

Nærhet til både Bergen stasjon, bystasjonen og bybanen gjør det enkelt å komme seg til og fra jobb.

1. Fakta om prosjektet

1.1. Fakta om prosjektet

 • Adresse: Zander Kaaes gate 7
 • Sted: 5015 Bergen
 • Tomteareal: 2.581 kvm
 • Område for lagring:151,5 kvm
 • Areal allment tilgjengelig: 146 kvm
 • Areal bygd for offentlig bruk: 0 kvm
 • Miljøsertifisering: BREEAM-NOR Very Good
 • Formål: Kontor
 • Entreprenør: LAB Entreprenør AS
 • Leietakere: Folkehelseinstituttet (FHI), Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS (KGJS), Konkurransetilsynet (KT)
 • Prosjektperiode: Ferdigstilt 30.05.2016
 • Solgt: Ja

1.2 Kontakt

 • Sven Kruse-Jensen, prosjektsjef
 • Mari Lill Gjerde, Markedssjef konseptutvikling 

2. Info

2.1. Innledning

Zander Kaaes gate 7 huser kontorer for Folkehelseinstituttet, Kommunal Landspensjonskasse, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS og Konkurransetilsynet.

Tomten ligger meget sentralt i sentrum av Bergen ved trafikknutepunktet Bergen stasjon.

2.2. Breeam Very Good

Planlegging og bygging av Zander Kaaes gate 7 er utført innenfor miljøklasserfiseringen Breeam Very Good.

Disse kontor og næringsarealer har en unik beliggenhet ved Bergen Stasjon. Bergen stasjon er utgangspunktet for Dovrebanen, bybanen og bussterminal for Bergen. Like i nærheten ligger også by-garasjen for parkering av biler.

Det er lagt opp til at alle ansatte skal benytte kollektive transportmidler som tog, buss og trikk til og fra jobb. Bygget har også et betydelig areal for sykkelparkeringsplasser for de ansatte.

2.3. Næringsutvikling av området

Med sin nære beliggenhet til offentlig transport er prosjektet svært spennende og attraktivt. Det er også gangavstand til flere av byens tilbud, og en rekke servicetilbud like i nærheten.

Utviklingen i området med opprustning av Bergen stasjon, økt hotellkapasitet og allerede etablert kjøpesenter vil tilføre bydelen ytterligere kvalitet og få en ytterligere positiv utvikling.

Bygget vil også bidra til å gi området nye arkitektoniske kvaliteter og betyr også en generell opprusting av dette området av Bergen.

2.4 Nøkkelinformasjon

 • Måloppnåelse for design og prosjekteringsfasen Zander Kaaes gate 7:60,8 poeng (krav 55 poeng)
 • Det helhetlige prosjektet på tomten innebærer bygging av bygg på 7 etasjer over kjellerplan Totalt 14.886 kvm (BTA)
 • Bygget ble ferdigstilt 30 mai 2016, leietakere har flyttet inn i perioden juni til september 2016
 • LAB Entreprenør har valgt å organisere byggeplassen som «Grønn Byggeplass»
 • Parkeringsplasser: 17 stk.
 • Kontorarbeidsplasser: Totalt 550
 • Sykkelparkeringsplasser: Totalt 163

2.5 Fakta om prosjektet

 • Byggherre: ROM Eiendom AS (nå Bane NOR Eiendom AS)
 • Prosjektledelse: Prodecon AS
 • Arkitekt: Lund & Slatto Arkitekter
 • Totalentreprenør: LAB Entreprenør AS

2.6 Tiltak for å oppnå «Very Good»

En del av de tiltakene som er gjort for å oppnå Breeam Very Good er å orientere om tiltakene på byggherrens internettside.

Energi: Bygget tilfredsstiller energiklasse A/passivhus.

Ventilasjonsanlegget skal la seg effektivt styre etter temperatur og tilstedeværelse. Det er gjennomsnitt 83 % varmegjenvinning. Det skal sikres et lavt vannforbruk ved bruk av vannbesparende utstyr. Bygget har energioppfølgingssystem (EOS) med formålsdelt energimåling.

Materialer: Det stilles strenge krav til materialer og dokumentasjon. Det skal bla. Benyttes materialer og produkter som er svanemerket eller tilsvarende. For en rekke produkter og materialer det stilles krav til emisjonstester for avgassing.

Rent – tørt – bygg: Byggene skal bygges iht. «Rent, tørt bygg (RTB)» -prinsippet for å forebygge mot fuktskader og forurensninger.

Avfall: Det legges til rette for kildesortering av minst 12 avfallsfraksjoner inkludert matavfall til kompostering.

Transport: Det settes i verk en rekke tiltak for redusert bilbruk som:

 • Bygget ligger nært kollektivtransporttilbud
 • Redusert antall parkeringsplasser i bygget
 • Økt antall innendørs sykkelparkering med tilhørende garderobeskap

Miljøfokusert byggeplass: På byggeplass skal miljøkonseptet miljøfokusert byggeplass brukes. Konseptet består av definerte miljøtiltak der noen er obligatoriske og må oppfylles. Videre skal byggeplassene tilfredsstille et visst antall tilleggstiltak, der disse velges etter det som er mest hensiktsmessig for den enkelte byggeplass. Tiltakene stiller strengere krav enn minimumskravene i dagens lover og forskrifter. Miljøfokusert byggeplass innebærer en klimatilpasset byggeproduksjon der det tas hensyn til miljø både på byggeplassen og i selve produksjonen:

 • Redusert energibruk
 • Helse og miljøbevisste materialvalg
 • Optimale løsninger for støv og forurensning
 • Optimal håndtering av avfall

2.7 Prosjektet har følgende nøkkeltall for energibruk:

 • Beregnet strømforbruk mindre enn 51,3 kWh/kvm
 • Beregnet bruk av fossil energi er 0 kWh/m2 i direkte forbruk.
 • Beregnet produksjon av fornybar energi er 15,2 kWh/kvm
 • Beregnet vannforbruk er ca. 4,8 m3/person/år, antatt forbruk hentet ut i fra et lignende prosjekt

2.8 Prosjektet utførte følgende tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen:

 • Kildesortering
 • Rent-tørt-bygg
 • Ukentlige vernerunder med hensyn til sikkerhet helse og miljø
 • Kursing i avfallshåndtering og kjemikaliebruk
 • Grønn arbeidsplass (fokus på å gjennomføre en miljøriktig produksjon som dekker tiltak innen byggeplass og kontordrift)

 

Kontorbygget ble kåret til månedens bygg 2016 av Grønn Byggallianse.

Artikler fra bt.no:
Positive til nytt signalbygg

Total forvandling på Bergen stasjon

Filmer:
Animasjonsfilm som viser bygget i terrenget:

Animasjonsfilm (høyoppløselig format) 

Animasjonsfilm (for mobil)