Ogna stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Ogna stasjon ligger på Jærbanen i Hå Kommune og ble åpnet i 1878. I stasjonsbygget i dag er det næringslokaler i 1. etasje, samt en leilighet i 2. etasje.

Visste du at der stasjonen ligger idag var lå det et idyllisk pensjonat?