Oppdal stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Oppdal stasjon ligger ved Dovrebanen og er endestasjon for lokaltogene fra Trondheim. Jernbanestasjonen ligger 544 meter over havet mens avstanden til Oslo S er 429,28 km.

Oppdal stasjon ble bygget i 1917 (under tak 1916), og ble åpnet i 1921 da banestrekningen
Dombås - Trondheim sto ferdig. I 2014 ble stasjonens fasade renovert og tilbakeført til opprinnelige farger.

Flere bilder av stasjonen