Opphus stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Opphus stasjon ligger 213 km fra Oslo og 25 km fra nærmeste tettsted som er Rena. Stasjonen het opprinnelig Ophus, men endret navn til Opphus i august 1946.

Nå har det blitt skikkelig liv på stasjonen, venterommet er gjenåpnet og et lokalt lag har leid resten av stasjonsbygningen til lokale aktiviteter, til stor gleder for både små og store.

Flere bilder av stasjonen