Os stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Os stasjon ligger i Os kommune. Os har 638 innbyggere.

Vestover fra Os kommer en til Dalsbygda. Veien gjennom Dalsbygda fører til de fine natur og seterområdene i Kjurrudalen, Vangrøftdalen, Falken og Forollhøgna. Forolhogna nasjonalpark ligger delvis i kommunen.

Stasjonen ble opprinnelig bygd i 1877 og var lik stasjonene som Barkald og Auma. Men stasjonsbygningen var for liten, og i 1958 ble en den gamle stasjonsbygningen revet og en ny satt opp.

I dag benyttes stasjonen til leilighet i 2.etg og jernbaneformål i 1.etg.

Flere bilder av stasjonen