Stasjons- og høyhusprosjektet Nordisk lys

Oslo S klargjøres for fremtiden og skal videreutvikles som Norges viktigste kollektivknutepunkt.

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Ellen Haug

Prosjektdirektør

Rune Breivik

Prosjektsjef

Kart

map

 

 

Oslo S er Norges travleste kollektivknutepunkt. Hver dag er mer enn 100.000 togreisende innom Oslo S, og antall reisende vil trolig dobles de neste 15 årene. De neste årene skal vi utvikle Oslo S til et mer fremtidsrettet og attraktivt stasjonsanlegg med høyere arkitektonisk kvalitet, universell utforming, tilstrekkelig plass for de reisende, bedre servicetilbud og god tilgjengelig fra byen rundt.

Stasjonsbygget skal utvikles ved transformasjon av dagens bygg, blant annet med bedre innganger fra gatenivå, større åpenhet i stasjonshallen og fornyet arkitektonisk uttrykk. Dagens flytogterminal erstattes med stasjons- og høyhusprosjektet «Nordisk lys» som vil få stasjonsarealer i de to nederste etasjene, og ellers hotell, konferansefasiliteter, kulturtilbud og kontorarbeidsplasser. Stasjonen vil møte byen med nye inngangsfasader fra alle kanter, og vil få en mer attraktiv og fremtredende rolle i bybildet som en del av kollektivknutepunktet. 

Prosjektet vil totalt sett støtte opp om Oslo som klimavennlig by ved å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og ved å konsentrere byutvikling i knutepunktet. Vi vil gjennomføre stasjonsutviklingen i samarbeid med Bane NOR SF, og prosjektet blir en kombinasjon av utvikling av offentlige stasjonsarealer og kommersiell eiendomsutvikling. Det er derfor foreslått at utvikling av Oslo S tas inn i Nasjonal Transportplan 2022-33.

Les omtale av prosjektet i TU.no 25. august 2018 her