Otta skysstasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Otta stasjon ble åpnet 29. oktober 1896 da Dovrebanen ble forlenget fra Sel til Otta. Banen ble fra da av benevnt Eidsvold-Ottabanen (EOB) til den ble forlenget videre til Dombås. 

Det gamle stasjonsbygget er bygget sammen med Otta Skystasjon AS sitt bygg som inneholder turistinformasjon. På Otta er det mulighet for overgang til både tog, buss og taxi.

Stasjonsområdet består av Otta stasjon, lokstall og fyrhus.

Flere bilder av stasjonen og tilhørende bygg