Øyer stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Øyer er en nedlagt stasjon på Dovrebanen. Stasjonen ble åpnet i 1894, da jernbanen ble forlenget fra Hamar til Tretten.

Stasjonen ble fjernstyrt på 1960-tallet. I dag er anlegget bare et fjernstyrt krysningsspor.

Stavemåten Øier ble brukt frem til 1919. Stasjonsbygning og godshus er av vanlig Due-modell. Stasjonen ligger på vestsiden av Gudbrandsdalslågen, selv om mye av tettstedet er på østsiden.

Flere bilder av stasjonen og tilhørende bygg