Presentasjon av styret i Bane NOR Eiendom AS

Gorm Frimannslund

Gorm Frimannslund har vært styreleder i Bane NOR Eiendom AS siden mai 2017. Han er til daglig konsernsjef i Bane NOR. Før han ble konsernsjef var Frimannslund direktør for Infrastrukturdivisjonen i Jernbaneverket. Han har også hatt flere ledende stillinger i SAS.

Frimannslund har utdanning innen transportfag, økonomi og ledelse, fra hhv. Møre og Romsdal Distriktshøyskole, Handelshøyskolen BI og Templeton College Oxford. Fødselsår: 1962

 

 

 

Helga Nes

Helga Nes har vært styremedlem siden 2017. Hun er daglig leder i eget konsulentfirma, VadNes, som driver med lederutvikling og mentoraktiviteter. Nes var utbyggingsdirektør i Bane NOR fram til 2018. Hun har mer enn 30 års omfattende og allsidig ledererfaring fra Hydro og Statoil (nå Equinor), bl.a. som direktør for konsernstaber og fellestjenester og medlem av konsernledelsen i Statoil.

Nes er utdannet Cand. Real (M Sc) Organisk kjemi ved Universitetet i Trondheim og har en MBA i Strategi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Fødselsår: 1956.

 

 

Hans Kristian Voldstad

Hans Kristian Voldstad har sittet i styret i Bane NOR Eiendom AS (tidl. ROM Eiendom AS’) siden 2004. Han er eiendomsutvikler og -investor og eier eiendomsselskapet Voldstad Eiendom AS som igjen er hovedeier i Niklasberg AB i Sverige. Voldstad var tidligere eiendomsdirektør i Fagbygg/BPA. I tillegg til vervet i Bane NOR Eiendom AS har Voldstad styreverv i egne selskaper og i Schage Eiendom AS. Han har også verv innen idrett og politikk.

Voldstad er utdannet siviløkonom ved NHH. Fødselsår: 1958.

 

 

Ida Helliesen

Ida Helliesen har sittet i styret i Bane NOR Eiendom AS siden september 2017. Hun er i dag rådgiver og har flere styreverv, bla. i Skagerak Energi, NORTEK AS og Aker Kværner Holding. Helliesen er også regjeringsoppnevnt medlem av Økonomisk Råd for den grønlandske regjering. Helliesen har erfaring som finansdirektør i Hydro, CFO og stabssjef i Hydros gjødselvirksomhet (nå Yara), kommersiell leder av Hydro kraftdivisjon og avdelingsdirektør i Finansdepartementet.

Hun har tidligere hatt styreverv i Norges Bank, Aker Solutions, Entra Eiendom, Storebrand Bank, Statistisk Sentralbyrå og Naturkraft (styreleder) og har også vært leder for revisjonsutvalg i Norges Bank og Aker Solutions og medlem av Finansdepartementets Strategiråd for Petroleumsfondet.

Helliesen er utdannet siviløkonom ved NHH. Fødselsår: 1947.

 

 

Martin Mæland

Styremedlem siden 2019. Han er konsulent og investor, og har flere styreverv, bl.a. i Arctic Securities, Eidos Eiendomsutvikling og Ticon. Han leder Skattetakstnemnda for næringseiendom i Oslo kommune og var tidligere konsernsjef i OBOS i over 30 år. Mæland var medlem av Oslo Bystyre fra 1975-79 og vara fra 1979-83, og har vært medlem og styreleder av en rekke styrer i børsnoterte, statlige, kommunale, kooperative og private selskaper, i tillegg til utvalgsmedlem i flere offentlige utredninger. Utdannet cand. mag. i realfag og cand.oecon. (sosialøkonom).