Ranheim stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Ranheim stasjon er en nedlagt stasjon på Trønderbanen og Nordlandsbanen. Stasjonen og godshuset ble tegnet av Peter Andreas Blix og stasjonen er av type «Normal for Mellemstation tredje klasse A, 110 m2». Denne typen er også brukt på Malvik, Hommelvik og Gudå.

Ranheim Bydelsmuseum har lokaler i 1. etg på stasjonen og i godshuset.

Museets samlinger viser hvordan levekårene kunne ha vært i et bondesamfunn med en stor industribedrift i sin midte. Ranheim papirfabrikk har innredet eget rom i museet. Salg av kaffe, vafler. Buss nr 6 stopper ved museet.

Museet er fylt med gamle ting fra Ranheim og Trondheim: Alt ifra gjenstander man brukte i hjemmet til gulvklokker, malerier, duker, telefoner med mere. Et eget barnerom dedikert Elin, en liten jente som gikk bort i 1928 er det også der, fylt av hennes leker, klær, og skolebøker. Museet har også en samling på cirka 30 til 40 permer med gamle bilder fra Ranheim og Trondheim, som folk kan få se på og i tillegg kopiere bilder ifra. 

I det store godshuset ved siden av stasjonen er det også en permanent utstilling som er verdt å få med seg. Der fins det blant annet en egen skoleavdeling, med de gamle skråpultene fra gamle tider. En egen avdeling med utstilling fra Ranheim Papirfabrikker, en skiavdeling og et eget husflid- og tekstilrom fins det også.

Ranheim er en bydel helt øst i Trondheim, som tilhørte Strinda kommune før sammenslåingen med Trondheim kommune i 1964. Bydelen har historisk en sterk arbeiderbevegelse grunnet papirfabrikken som la grunnlaget for bebyggelse på dette stedet. Elva «Vikelva» (også kalt «Lutelva» eller «Reppen») renner gjennom bydelen, og tilgangen på rennende vann var en stor årsak til at Ranheim Papirfabrikk AS (som i dag er en del av Petersongruppen) ble lagt her i 1884. Det startet som en cellulosefabrikk, men nå lager fabrikken papir- og massivpapp.

Bydelen er i storutvikling, flere store byggeprosjekter er allerede igangsatt. Blant annet Norges andre friidrettshall er blitt bygd i 2010 i tilknytning til den nye skolen på Ranheimsfjæra. Nye Ranheim Skole tar 650 elever fra 1.trinn til 7.trinn.

Det bygges også boliger rett ved siden av skolen, nemlig på Ranheimsfjæra Vestre med 200 boliger, også Østre vil med tiden bygges ut.

Grilstad Marina blir en av Norges største båthavner, med 1000 båtplasser, når den står ferdig i ca 2012. Her kommer også 650 boliger og næringslokaler til 130 000 kvm.

Rett ved kommer Grilstad Park, der 350 boliger er under oppføring. Her kommer også barnehage og parkområde. Alt dette vil skape en helt ny og stor bydel i Trondheim. Området vil få mellom 2000-4000 nye innbyggere på 4 år.