Rapporter

søk

Prosjekter 2021

Last ned PDF

Årsrapport 2019

Se digital utgave Last ned PDF

Prosjekter 2020

Last ned PDF

Innfartsparkering og betaling. TØI 2020

Last ned PDF

Årsrapport 2018

Last ned årsrapport 2018

Status 2018

Se digital utgave

Årsregnskap 2017

Last ned årsregnskap 2017

Evaluering av sykkelhotell og sykkelparkering 2018

Last ned rapporten

Evaluering av "Kjør sammen til stasjonen"

Last ned rapporten

Effekter av sentral og ikke-sentral plassering av jernbanestasjoner. TØI 2018

Last ned rapporten

Miljøeffekter av stasjonsnær lokalisering av boliger og arbeidsplasser. TØI 2017

Last ned rapporten

Innfartsparkering Ski stasjon. TØI 2015

Last ned rapporten

Miljøeffekter av sentral knutepunktsutvikling. TØI 2014

Last ned rapporten

Effektiv knutepunktsutvikling. ROM 2014

Last ned rapporten

Strategi for knutepunktsutvikling ved IC-stasjonene. ROM 2014

Last ned rapporten

Årsrapport 2004

Last ned årsregnskap

Årsrapport 2003

Last ned årsrapport

Årsrapport 2002

Last ned årsrapport

Årsrapport 2001

Last ned årsrapport