Reinsvoll stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Reinsvoll stasjon er en ubetjent stasjon på Gjøvikbanen. Den ble opprettet i 1901 som et stoppested, men etter 60 år i drift ble passasjertrafikken lagt ned. Godstrafikken fortsatte midlertidig frem til 1987, men etter nedleggelse av denne ble også sporet nedlagt som i dag er gjort om til gang- og sykkelsti. I 1991 ble stasjonen nedgradert til holdeplass med lastespor, hvilket den fortsatt er i dag.

Stasjonen er et godt bevart bygningsmiljø med stasjonsbygningen og tilhørende privathus samt uthus - alle etter tegninger fra Paul A. Due.