Ringebu stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Ringebu stasjon er en jernbanestasjon på Dovrebanen. Stasjon ble åpnet i 1896 da Eidsvoll - Dombåsbanen ble bygget frem til Otta.

Stasjonen ble bygget i 1896 og tegnet av Paul Armin Due. I 1910 Ble det tilbygget en «spisesal» (restaurant). Stasjonen ble ominnredet og fikk et nytt tilbygg med venterom, toaletter, garderobe, spiserom og utvidelse av restaurant i 1955. Dette ble tegnet av NSB Arkitektkontor ved H. Seierstad.

I dag er dette en skysstasjon med tog, buss og taxi. Det er fortsatt restaurant i bygget, og det er turistinformasjon sammen med venterommet.

Flere bilder av stasjonen