Roa stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Roa stasjon er forgreningsstasjon mellom Gjøvikbanen og Roa - Hønefosslinjen som knytter Gjøvikbanen sammen med Bergensbanen. Den ble opprettet i 1909 da sistnevnte av linjene ble opprettet, og er derfor noe nyere enn nabostasjonene.