Rognan stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Rognan stasjon ligger ved Nordlandsbanen. Stasjonen ble åpnet i 1958 da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Fauske.

Jernbanestasjonen ligger 647,76 kilometer fra Trondheim og 12,4 meter over havet. Rognan er endestasjon for lokaltogene i Salten, Bodø - Fauske - Rognan.

Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) oppgraderte stasjonen i 2010 med ny plattform, leskur, parkeringsplass og oppgraderte utearealer.

Flere bilder av stasjonen