Røkland stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Røkland er en nedlagt stasjon på Nordlandsbanen. Jernbanestasjonen ligger i Saltdal kommune, og var Nordlandsbanens endepunkt mellom 1955 og 1958.

Saltdal Husflidlag leier i dag godshusdelen på stasjonen.

Holdeplassen og stoppestedet er flyttet lengre sør for stasjonsbygget da et ble bygget nye plattformer og leskur i 2010.

Flere bilder av stasjonen