Saga Terrasse, Jessheim - boligprosjekt

Saga Terrasse er det store sammenhengende nye boligområdet i Sagabyen. Sagabyen er en ny bydel øst for jernbanen ved Jessheim stasjon. Saga Terrasse består av 15 boligblokker med totalt opp til 550 moderne boliger med garasjer i 1.etasje og et hevet uteområde mellom husene.

Fakta om
prosjektet

Les mer om Sagabyen Se presentasjonen av Sagabyen og Saga Terrasse

Fremdrift

2010-2016: Infrastruktur (gater, kommunalteknikk og parker) bygges fortløpende

2016: Reguleringsplan vedtatt 2.februar 2016 opp til 630 leiligheter

2017: Byggestart vår 2017, suksessiv ferdigstillelse av ca 70 leiligheter pr år fra 2018.

Kontakt

Rune Breivik

Prosjektsjef, Plan

Kart

map

Saga Terrasse består av 15 boligblokker med totalt opp til 630 moderne boliger. Bebyggelsen i Saga Terrasse vil ha en 1. etasje med parkeringsanlegg innenfor næringslokaler mot Dampsagalleen og Sagaparken samt mot gatetun i vest. Del av parkeringen er nedsenket for automater med parkering i 2 plan.

Over 1. etasje ligger boligblokker og utearealer med gang- og oppholdssoner. Det er sikret allmenn universell adkomst og ferdsel i alle retninger gjennom kvartalet på hageplan over 1. etasje. Bebyggelsens høyde varierer fra 5 til 8 etasjer og et høyhus på 16 etasjer i kvartalets nord-vestre hjørne. Høyhuset vil bli et signalbygg i kvartalet og et av flere identitetsbygg. Høyhuset er innpasset som et attraktivt botilbud og viktig element for identitet, variasjon og orientering i byen.

Hvordan er det å bo her? Last ned brosjyren om Sagabyen og Saga Terrasse eller se presentasjonen på nett her

Saga Terrasse er knutepunktutvikling i praksis og ligger 100-300 m fra Jessheim stasjon med gode tog- og bussforbindelser til Oslo, Gardermoen og regionen for øvrig. Saga Terrasse vil bestå av mange salgs- og byggetrinn, med ca 70 boliger pr år. Byggingen av Saga Terrasse startet opp høsten 2017.

Jessheim med sine drøyt 17.000 innbyggere ble by i 2012, samme år som første byggetrinn Sagabyen – Saga Senter ble ferdigstilt. Sagabyen er en ny bydel øst for jernbanen ved Jessheim stasjon.  

Samarbeider om utviklingen
Gjennom selskapet Jessheim Byutvikling AS har Bane NOR Eiendom (før ROM Eiendom) i mange år samarbeidet med Ø.M. Fjeld Utvikling AS om å utvikle Jessheim sentrum. I større perspektiv er Ullensaker kommune en av landets raskest voksende kommuner, med nærheten til Oslo Lufthavn Gardermoen og hovedstaden som drivkrefter.