Samarbeider med Smartly om lademuligheter ved jernbanestasjoner

Det er inngått en rammeavtale med Smartly som omfatter mulig etablering og drift på inntil 1000 enheter av ladeløsninger på utvalgte jernbanestasjoner og lokasjoner.

Avtalen sikrer tilgang på lading av elbil for kunder, leietakere og Bane NORs tjenestebiler, samt at avtalen gjelder leveranse av alle komponenter for etablering av ladestasjoner: Befaring, etablering, drift og vedlikehold. Avtalen dekker både nåværende og fremtidige lade-behov. Smartly starter umiddelbart med leveranse til et av våre prosjekter i Drammen.

- Dette er en avtale av betydelig størrelse for Smartly og en viktig anerkjennelse av våre løsninger fra en svært betydningsfull nasjonal aktør. I samarbeidet med Bane NOR Eiendom kan vi bidra med det beste innen infrastruktur, ladere og betalingsløsninger som imøtekommer behovene deres som kunde og alle besøkende til landets jernbaner, sier Kristian Helland, administrerende direktør i Smartly.

- Vi har lenge hatt et ønske om å imøtekomme kundenes og leietakernes behov når det gjelder lademuligheter. Vi er et selskap som er spredt over hele landet og har sett etter en leverandør som kan imøtekomme våre krav. Med Smartly på laget er vi sikret en stødig leveranse og en god mulighet for vekst, sier Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom.

Smartly vil levere infrastruktur for lading og ladere til de ulike byggene hvor leietakere, kunder eller Bane NORs ansatte ønsker å lade sine el-tjenestebiler. Laderne driftes av Smartly og en betalingsløsning gjør at alle som lader betaler for eget forbruk. Ladestasjoner som monteres vil få VIPPS som betalingsløsning.

Bane NOR Eiendom starter med etablering av elbilladere på egne eiendommer over hele landet, men Lunøe ser ikke bort fra at det også kan være aktuelt å legge til rette for elbillading også på boligeiendommer og andre næringsbygg.

Foreløpig vil det ikke bli ladere til togpassasjerer på stasjonene, men dette kan bli aktuelt i fremtiden.

--

Smartly er en del av Lyse-konsernet og muliggjør elektrifiseringen av samfunnet. Selskapet er totalleverandør av energiløsninger for hjem, boligselskap og bedrifter, og tilbyr enkle og effektive løsninger for elbillading, energimåling og rapportering, samt styring av energi og effektforbruk. Smartly har 20 ansatte med kontorer i Stavanger og Oslo.