Sandnes sentrum stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Sandnes sentrum ligger 14,78 kilometer fra Stavanger på Sørlandsbanens kilometer 584,0. Den ligger 6,1 meter over havet. Sandnes sentrum er nå hovedstasjon i Sandnes, den gamle stasjonen lenger sør brukes nå bare av lokaltog. 

Flere bilder av stasjonen