Sandvika stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Sandvika stasjon ligger i Sandvika sentrum og ble åpnet i 1872. Før åpningen av Christiania – Drammenbanen var det delte meninger om hvor eventuelle stasjoner i Bærum skulle lokaliseres. Valget falt på Sandvika og Lysaker. Ved åpningen i 1872 gikk det kun fem daglige tog til Kristiania.

Stasjonen ligger langs Drammenbanen og Askerbanen. Den betjener Flytoget, lokaltog og enkelte regiontog.

På stasjonsområdet ligger også en bussterminal som betjenes av Ruters busslinjer.

Sandvika stasjon har ca. 20 millioner passasjerer i løpet av året, og ble i 2017 gjenåpnet etter renovering som bidrar til en mer åpen fasade og bedre publikumstilbud. 

Publikumsarealene er åpnet opp og utbedret med nye overflater, belysningen er oppgradert og ny skiltplan gjør det lettere å orientere seg på stasjonen. Nye heiser gir bedre tilkomst til begge plattformer, et nytt serveringstilbud er etablert ut mot torget og stasjonen hadde fått sykkelhotell.

Ulike tilbud og fasiliteter