Sarpsborg stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Stasjonen ble åpnet i 1879, og er stoppested på NSBs rute mellom Halden og Oslo S. Stasjonsbygget ble bygd i mur i 1878, og ble tegnet av Peter Andreas Blix.

Jernbanestasjonen deler Østfoldbanen i en østre og vestre linje.

Fra Sarpsborg grener også Østfoldbanens østre linje av og går via Rakkestad og Mysen nordover til Ski. Strekningen Sarpsborg - Rakkestad har for tiden ikke rutegående persontog. Østre linjes lokaltog snur i Mysen og Rakkestad.

 

Sarpsborg stasjon