Schweigaardsgate 17-19, Oslo - kontor- og næringsprosjekt

ROM Eiendom (nå Bane NOR Eiendom) solgte i 2010 Schweigaardsgate 17-19, Skatt øst sitt hovedkontor, til KLP Eiendom.

Fakta om
prosjektet

Skattekvartalet er på 25.495 kvm (BTA) fordelt på åtte etasjer der de to nederste etasjene binder byggene sammen. Planløsningen her er tilrettelagt for kundesenter, møte- og undervisningsrom, stor kantine og seks ulike forretningslokaler på bakkeplan. I de øvrige etasjene er det lagt vekt på fleksible møbleringsformer for både landskap og cellekontorer. Skatt øst leier 23.950 kvm av bygget.
 
Skattekvartalet mottok Cityprisen i 2009.

 

Kontorområdet knyttes sammen med Bjørvika og sjøsiden via gangbroen Akrobaten, som går over sporene på Oslo S.