Singsås stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Singsås stasjon er fredet. Fredningen omfatter stasjonsbygningens eksteriør og interiør, et område rundt stasjonsbygningen inkludert godshuset på plattformen, den hellelagte perrongen og rester etter stasjonshagen. Formålet med fredningen av Singsås stasjon er å bevare et arkitektonisk, bygningshistorisk og jernbanehistorisk verdifullt anlegg ved Rørosbanen som ble åpnet i 1877.

Fra 1885 ble Singsås middagsstasjon for de blandende togene. Av den grunn ble stasjonen etterhvert bygget på slik at de reisende kunne forpleies på en tilfredsstillende måte. Også reisende i hurtigtogene fikk servering på Singsås når ruteleiet passet, enten det nå var frokost eller aftens. I 1914 ble restauranten for liten, og det måtte taes i bruk et telt i parken for servering. Restauranten mistet det meste av trafikken da Dovrebanen ble åpnet, men ble først nedlagt i 1952.

24. april 1940 ble stasjonen og det nærliggende området bombet av tyskerne, og restauranten fikk stor skade.

Singsås er et tettsted i Midtre Gauldal. Stedet var tidligere en selvstendig kommune i Sør-Trøndelag, men fra 1837 ble den en del av Holtålen. Singsås. Singsås ligger omtrent midt i Mellom Trondheim og Røros.