Singsås stasjon

Singsås stasjon

Lokalene på Singsås stasjon består av kontor og garderober. Singsås ligger omtrent midt i Mellom Trondheim og Røros.

Lokalene kan tilpasses etter leietakers behov.

Visning etter avtale.

Lokalene ligger i Singsås stasjon, og stasjon er fredet. Fredningen omfatter stasjonsbygningens eksteriør og interiør, et område rundt stasjonsbygningen inkludert godshuset på plattformen, den hellelagte perrongen og rester etter stasjonshagen. Formålet med fredningen av Singsås stasjon er å bevare et arkitektonisk, bygningshistorisk og jernbanehistorisk verdifullt anlegg ved Rørosbanen som ble åpnet i 1877.