Skansen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Skansen stoppested åpnet i 1893, etter at Størenbanen (i dag nordligste del av Dovrebanen og Rørosbanen) ble forbundet med Trondheim S i 1884. Den ligger bare 1,2 km fra sentralstasjonen og 551,67 km fra Oslo S, og har i dag status som holdeplass. Holdeplassen betjenes av lokaltog og enkelte regionaltog på Trønderbanen. Det er i nærheten korrespondanse med både trikk og buss.

Stasjonsbygget har siden totalrenoveringen i 2011 vært en arena for kreative virksomheter. Bygget er nå leid ut til Skansen stasjon as som bruker lokalene til:

  • preproduksjon musikk og scenekunst
  • barnefilmklubb
  • kunstutstilling
  • kåseri, kurs, work-shops mm


Les mer i brosjyren fra Skansen stasjon as 

Skansen stasjon er forøvrig 125 år gammel i 2018.

 

Flere bilder av stasjonen