Ski stasjonsby, knutepunktutvikling

Vi eier store utviklingstomter ved Ski stasjon. Her planlegges det utvikling av boliger, kontorer og næringsarealer. Når Follobanen er ferdig vil det ta 11 minutter med toget fra Oslo S.

Fakta om
prosjektet

Ski stasjonsby

Fremdrift

2016: Områderegulering for Ski stasjon vedtatt

2020: Arkitektkonkurranse avholdes på våren

2021: Arbeidet med detaljreguleringen startet

2024: Detaljreguleringen forventes godkjent

Forventet ferdigstillelse: Uavklart

Kontakt

Rune Breivik

Prosjektsjef, Plan

Kart

map

Byutviklingen av området kan starte når den nye stasjonen, som er en del av Follobaneprosjektet, etter planen skal stå ferdig i 2022.

Utviklingsområdet

Bane NOR Eiendom har tidligere kjøpt nærmere tre mål av Birkelunden Investeringsselskap som eier Skeidar-bygget, og utviklingsarealet vest for jernbanesporene strekker seg dermed fra Skeidar i nord til politihuset i sør. Rett ved stasjonen vil det nye «Reisetorg vest» dele arealet i to. Øst for sporene er det arealet mellom Ski storsenter og sporene som planlegges utviklet. Parkeringstilbudet ved stasjonen skal videreføres.

Utviklingsprosessen

Vedtatt sentrumsplan tilrettelegger for byutvikling ved Ski stasjon og danner grunnlag for vårt videre arbeid med å utvikle Ski Stasjonsby på begge sider av jernbanesporene. Arbeidet med detaljregulering startet opp i 2021 og forventes godkjent i løpet av 2024. Vårt mål er å skape et attraktivt område rundt stasjonen med hotell, flere boliger og kontorarbeidsplasser.

Nye mobilitetsløsninger

I samarbeid med Ruter, Nordre Follo kommune og Entur jobber vi med å legge til rette for fremtidsrettede mobilitetsløsninger på stasjonen. Målet er å redusere folks behov for å bruke privatbil til/fra stasjonen.

Arkitektkonkurranse

Det har vært avholdt en arkitektkonkurranse for tre arkitekt-team ble invitert til å komme med forslag til løsninger. Les mer om prosjektet og arkitektkonkurransen på prosjektets hjemmeside.