Ski stasjon

Vi eier store utviklingstomter ved Ski stasjon. Her planlegges det utvikling av boliger, kontorer og næringsarealer. Når Follobanen er ferdig vil det ta 11 minutter med toget fra Oslo S.

Fakta om
prosjektet

Ski stasjonsby

Fremdrift

2016: Områderegulering for Ski stasjon vedtatt

2020: Arkitektkonkurranse avholdes på våren

Forventet ferdigstillelse: Uavklart

Kontakt

Rune Breivik

Prosjektsjef

Kart

map

Byutviklingen av området kan starte når den nye stasjonen, som er en del av Follobaneprosjektet, etter planen skal stå ferdig i 2022.

Utviklingsområdet

Bane Nor Eiendom har tidligere kjøpt nærmere tre mål av Birkelunden Investeringsselskap som eier Skeidar-bygget, og utviklingsarealet vest for jernbanesporene strekker seg dermed fra Skeidar i nord til politihuset i sør. Rett ved stasjonen vil det nye «Reisetorg vest» dele arealet i to. Øst for sporene er det arealet mellom Ski storsenter og sporene som planlegges utviklet. Parkeringstilbudet ved stasjonen skal videreføres.

Utviklingsprosessen

Vedtatt sentrumsplan tilrettelegger for byutvikling ved Ski stasjon og danner grunnlag for vårt videre arbeid med å utvikle eiendommene på begge sidene av jernbanesporene. Arbeidet med detaljregulering starter opp i begynnelsen av 2021. Vårt mål er å skape et attraktivt område rundt stasjonen med folkeliv i gater og på plasser. Vi ønsker blant annet å bygge et hotell, flere boliger og et antall kontorarbeidsplasser. 

Nye mobilitetsløsninger

I samarbeid med Ruter og Entur jobber vi med å legge til rette for fremtidsrettede mobilitetsløsninger på stasjonen. Målet er å redusere folks behov for å bruke privatbil til/fra stasjonen.

Arkitektkonkurranse

Det har vært avholdt en arkitektkonkurranse for tre arkitekt-team ble invitert til å komme med forslag til løsninger. Les mer om prosjektet og arkitektkonkurransen på prosjektets hjemmeside.