Skogn stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Skogn stasjon ligger ved Nordlandsbanen som er den opprinnelige Hell –Sunnanbanen, som ble åpnet i 1905. Stasjonen ble fredet av Riksantikvaren i 2002.

Fra boken "Neste stasjon – en guide til jernbanens arkitekturhistorie" av Eivind Hartmann, Øistein Mangset og Øyvind Reisegg kan vi lese:

Delstrekningene på Hell-sunnanbanen ble åpnet:

  • Hell-Stjørdal-Levanger: 1902
  • Levanger – Verdal: 1904
  • Verdal – Sunnan: 1905
  • Forlengelsen av Nordlandsbanen til Snåsa:1926

"Da Hell – Sunnanbanen ble vedtatt, var det som et ledd i planene om fremtidig Nordlandsbane. Denne var planlagt å skulle gå til Mo i Rana, eller helst til bodø. Grunnen til at banen først ble vedtatt bare til Sunnan var uenighet om traseen videre – om den skulle gå via Namsos, eller direkte til Grong. Terrenget gjennom Inntrøndelag var ikke det letteste. Linjen går på tvers av landskapsformene, slik at det blir mange opp – og nedstigninger. Dessuten støtte man snart på kvikkleiere som bød på store problemer"

Skogn stasjon: Vi har malt opp bygget i opprinnelige farger, ny skifer tilsvarende original, restaurert vinduer og dører, pusset/oppgradert stasjonsmesterleiligheten samt pusset opp venterommet for Jernbaneverket

"Selv om en av de opprinnelige bygningene er revet, fremstår stasjonen som et autentisk og helhetlig anlegg. Stasjonen har en sentral beliggenhet i det lille tettstedet."

Bane NOR Eiendom har i løpet av 2013/2014 malt opp bygget i opprinnelige farger, ny skifer tilsvarende original, restaurert vinduer og dører, pusset/oppgradert stasjonsmesterleiligheten samt pusset opp venterommet for Bane NOR SF.

Flere bilder av stasjonen