Skotbu stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Skotbu stasjon ble åpnet i 1908 som Skodbo stoppested, fra 1926 ble dagens skrivemåte brukt. 1969 ble stoppestedet nedgradert til holdeplass med lastespor, siden 1982 blir ikke last betjent lenger. Holdeplassen betjenes av NSBs lokaltog mellom Mysen og Skøyen.