Skøyen stasjon

Hotell og kontorarbeidsplasser rett ved den gamle, verneverdige stasjonen.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Uavklart.

I samarbeid med eierne av naboeiendommene har vi igangsatt arbeid for detaljregulering av arealene inntil Skøyen stasjon.

Området skal utvikles som en sentral del av knutepunktet på Skøyen, med boliger, næring og handel, m.m. Vi ønsker å bygge hotell og kontorer i direkte tilknytning til den gamle, verneverdige stasjonen.

Relatert innhold