Støren stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Støren stasjon er en jernbanestasjon som ligger ved tettstedet Støren i Midtre Gauldal kommune.

Stasjonen ligger ved splittelsen mellom Dovrebanen og Rørosbanen, hvor førstnevnte går i sørgående retning via Gudbrandsdalen til Østlandet mens den sistnevnte fører banen gjennom Østerdalen til Østlandet. Nordover går begge banene i samme elektrifiserte spor til Trondheim S, som ligger rundt 52 kilometer lenger nord.

Stasjonen ligger 66 meter over havet mens avstanden til Oslo S er 501,20 km. Avstanden til Oslo S over Røros er på 510,37 km. Støren blir betjent av regionale tog på Rørosbanen og ekspresstog på Dovrebanen av Norges Statsbaner.

Stasjonens historie

Stasjonen ble åpnet i 1864 da strekningen Trondhjem-Størenbanen stod ferdig og stasjonsbygningen var tegnet av Georg Andreas Bull. Støren ble tilknyttet Rørosbanen sørfra i 1877 og mot Dovrebanen i 1921. På samme tid ble også sporbredden konvertert fra smalspor til normalspor.

Stasjonsbygningen brant ned i forbindelse med krigshandlingene våren 1940, og ny stasjonsbygning ble reist allerede i 1941 etter funkisstil. I 1952 fikk denne påbygget en full etasje samt et tilbygg mot sør, mens den i 1954 fikk et nytt påbygg på 6,5 meter, også det vendt mot sør.

Flere bilder av stasjonen