Strandgata 19, Oslo - kontor- og næringsbygg

Strandgata 19 er i dag et parkeringshus med kontorarealer. Planen er å rive eksisterende bygningsmasse og utvikle et nytt bygg med høye arkitektoniske kvaliteter.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2022: Arkitektkonkurranse

2025: Mulig riving og byggestart

Kontakt

Knut Yngve Larsen

Prosjektsjef, Gjennomføring

Åpner for Oslofolk

Det nye bygget på 11.000 m2 over syv etasjer skal huse butikker, kontorer og restaurant for å skape liv i området. Det er også planer om å få på plass en samlastsentral på gateplan som også kan kombineres med en buss for tog-terminal når det er nødvendig.

Lund+Slaatto Arkitekter vant den inviterte konkurransen, og vinnerforslaget er et prosjekt med høy arkitektonisk og opplevelsesmessig kvalitet. Det vil bli åpent for publikum både på gatenivå og i andre deler av bygget.

Pål Biørnstad fra Lund+Slaatto Arkitekter forteller: – Nybygget er med på å skape et helhetlig kvartal med samspill mellom bygninger fra hver sin tid. Fasadene er gitt en tegl-materialitet med en dempet rødlig tone. Dette knytter bygget til både de rødfargete pussflatene i Den norske Amerikalinjen og til de to historiske bygningene mot vest: Tollkammerbygningen og Tollboden. På den måten passer nytt og gammelt sammen og forsterker den særegne karakteren som kjennetegner dagens historiske bebyggelse rundt Palehaven og Christian Frederiks plass.

Bærekraftig bygg og bruk

– Bærekraft står i fokus når vi erstatter 400 parkeringsplasser med liv på gateplan og flere arbeidsplasser rett ved Oslo S. Vi gleder oss til et godt samarbeide med naboene så vi sammen kan vitalisere nedre del av Prinsens gate og få en god sammenheng mellom Kvadraturen og Bjørvika. Transformasjonen bidrar til å løse viktige samfunnsoppgaver samtidig som Oslo endelig får en etterlengtet og sterk vitalisering av bygulvet ved inngangen til Kvadraturen, forteller prosjektsjef Knut Yngve Larsen i Bane NOR Eiendom.

Kontorløsningene vil være av høy kvalitet og bærekraftige. Arkitekten har laget en fremtidsrettet planløsning som gjør at det blir minst mulig ombygging når nye leietakere skal inn, og det er bærekraftig. Bygget vil få BREEAM Excellent standard og Bane NOR Eiendom ser på å gjenbruke betongelementer (DT-elementer) fra dagens parkeringshus.

Bane NOR Eiendom er i samtaler med Bymiljøetaten om å få på plass en samlastsentral i bygget, som betyr at store vareleveringer kan skje om natten og at mindre kjøretøy kan levere varene til endelig destinasjon på dagtid. Det er et viktig verktøy for å få færre og mindre biler i Kvadraturen og Oslo sentrum, og kan kombineres med en buss for tog-terminal.

Knutepunktutvikling midt i Oslogryta

Bane NOR Eiendom AS er et kommersielt selskap, som i tillegg til eiendomsutvikling også driver forvaltning, drift, vedlikehold og utleie av eiendommer som jernbanen ikke har behov for.

– Strandgata 19 passer godt inn i vår utviklingsstrategi. Vi ønsker å bidra til bærekraftig knutepunktutvikling, der mennesker settes i sentrum med gode og fleksible arbeidsplasser, inviterende bygulv og lett tilgang til tog og annen kollektiv transport. Det har vi fått til iblant annet Barcode, men også i Bergen, Trondheim og Drammen. Strandgata 19 med sin umiddelbare nærhet til Oslo S, passer godt til strategien. Vårt oppdrag er å gjøre det lettere for folk å reise miljøvennlig til og fra jobb og hjem, og det gjør vi med dette prosjektet, sier seksjonsleder Kristin Haug Lund i Bane NOR Eiendom.