Strømmen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Strømmen stasjon ble åpnet i 1854 i forbindelse med åpningen av Hovedbanen og er en av de opprinnelige stasjonene på denne linjen. Dagens stasjonsbygg stod ferdig i 1902. Stasjonen betjener i dag lokal persontrafikk og bygget er hovedsakelig brukt til tekniske installasjoner og venterom.

Flere bilder av stasjonen