Tomter stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Tomter stasjon ble åpnet i 1882 da Østfoldbanens Østre linje (Ski - Mysen - Sarpsborg) sto ferdig.