Økern - bydelsutvikling i Oslo

På Økern har vi, sammen med KLP Eiendom og Skanska, som eier naboeiendommene, igangsatt arbeidet med å regulere Økern, rett sør for Økernsenteret og Økern T-banestasjon.

Illustrasjon av en ny bydel

Facts about the project

  • Prosjekttype:

    Bydelsutvikling

  • Forventet ferdigstilt:

    Uavklart

Om prosjektet

Området skal utvikles som en del av senter-området i Hovinbyen, med høy utnyttelse, urbane kvaliteter med gode gangforbindelser og kort vei til T-banen. Her vil det etter planen komme boliger, næring, service, gater, park og møteplasser. Detaljregulering ble sendt inn i 2022 og forventes ferdig politisk behandlet i 2024.

 

Felt 1 og 2

Felt 1 og 2 Illustrasjon: NSW ARKITEKTUR og DARK ARKITEKTER

Illustrasjon av hvordan felt 3, 4 og 5 kan se ut

Felt 3, 4 og 5 Illustrasjon: NSW og Dark Prosjekt

Skisse av ny bebyggelse i felt 3, sett fra Eikenga bro

Skisse av ny bebyggelse i felt 3, sett fra Eikenga bro Illustrasjon: NSW og Dark Prosjekt

Skisse av ny bebyggelse i felt 3, sett fra adkomstvei retning sør

Skisse av ny bebyggelse i felt 3, sett fra adkomstvei retning sør Illustrasjon: NSW og Dark Prosjekt

Fakta om prosjektet

  • Prosjekttype: bydelsutvikling
  • Forventet ferdigstillelse: uavklart
  • Arkitekt: NSW Arkitektur og Dark Arkitekter
  • Samarbeidspartner: KLP Eiendom og Skanska

Fremdrift:

Detaljregulering ble sendt inn i 2022 og forventes ferdig politisk behandlet i 2024.