Vi er profesjonelle lagspillere

Bane NOR Eiendom er ikke blitt Norges ledende knutepunktutvikler på egen hand. Det er lagspillet med de lokale aktørene som skaper de store verdiene for innbyggerne.

– MED VÅR sentrale og varierte eiendomsportefølje har vi et helt unikt utgangspunkt for å lykkes med god by- og stedsutvikling. Selv om vi både har et handlekraftig utviklingsteam og solid finansiering, er det ofte hensiktsmessig å knytte til seg en aktør som har lokalkunnskap og kapasitet.

Uansett om det er vi som tar kontakt eller de som kommer til oss, starter vi alltid med noen grunnleggende spørsmål: Hva er best for de som bor og jobber her? Hvordan kan vi skape noe virkelig verdifullt for alle som reiser til og fra dette området?

Utviklingsdirektør Morten Austestad ser på Moss som et godt eksempel på hvordan eiendomsselskapet skaper verdier sammen med andre aktører.

Vil gjøre byen bedre for alle

Når vi går sammen med en lokal aktør får vi til mye mer sammen enn hver for oss. Alle kommuner er ulike og har forskjellige utfordringer og forutsetninger. Men vi har lang erfaring med dette og kan danse med alle, smiler Austestad.

– Ja, Moss er et sted hvor det skal bygges mye spennende de nærmeste årene. Det er vedtatt at den nye jernbanetraseen skal ligge 150 meter unna dagens spor. Den avgjørelsen var ikke vi involvert i, men da vedtaket ble fattet, startet vi planleggingen av hvordan våre områder kan bidra til å gjøre byen bedre for alle, sier han.

Bane NOR Eiendom vil bidra aktivt til at sentrumsområdene rundt jernbanen blir levende, interessante og tilgjengelig for flest mulig.

– Et viktig poeng for oss, også i Moss, er at det skal være lett å komme seg rundt uten å bruke bil, sier han.

– Derfor utvikler vi både kontorer og boliger nær knutepunktet som den nye stasjonen blir – men vi gjør det ikke alene! I Moss så Austestad og hans team raskt at Moss Kommunale Eiendomsselskap var en ideell partner. Dermed etablerte de et felles selskap med delt eierskap, med navnet Sjøsiden Moss AS.

Tenker helhet fra første dag

– Vi har flere tomter ved Moss gamle stasjon, vi erverver flere ved den nye stasjonen, og så har kommunen mange eiendommer rundt våre. Sammen arbeider vi for å innlemme jernbanen i byen på best mulig måte.

Når vi går sammen og tenker helhet fra dag én, og når vi fra start ser på hva som er best for byen og samfunnet, da skaper vi verdier som betyr noe. Selv om vi har et viktig samfunnsoppdrag er vi et hundre prosent kommersielt selskap som også stiller krav til samarbeidspartnerne, sier Austestad.

– Vi har en enestående spisskompetanse på knutepunktutvikling, og vi er dyktige på å skape gode relasjoner lokalt. Samtidig er vi en aktør som forvalter våre prosjekter med tydelige krav til lønnsomhet og bærekraft. Mange opplever oss nok som svært handlekraftige og resultatorienterte. Og det må vi være, for å sikre at samfunnet og innbyggerne får mest mulig igjen for hver investert krone, avslutter han.

Når én pluss én blir tre

I 2015 etablerte Moss kommune og Bane NOR Eiendom AS i fellesskap det nye selskapet Sjøsiden Moss AS. Målet er å utvikle en attraktiv og bærekraftig bydel for hele byens befolkning, hvor folk kan bo, møtes og jobbe i nærheten av kollektivtransport.

At samarbeidet fungerer godt, kan Bengt Olimb bekrefte. Han er daglig leder for MKEiendom, som forvalter eier-, drifts- og vedlikeholdsansvaret for Moss kommunes bygg. Olimb sitter også i styret for Sjøsiden Moss AS.

– Samarbeidet mellom Bane NOR Eiendom og Moss kommune oppfattes som meget bra. Kjemien i arbeidsgruppen har vært god fra første dag, og vi opplever å ha et felles samfunnsnyttig byutviklingsmål som er til det beste for byens innbyggere, sier Olimb.

Han ser på de to partenes ulike kompetanse som en helt ideell miks.

– Vår egen lokalkunnskap og kunnskapen om knutepunktutvikling hos Bane NOR Eiendom gjør at vi utfyller hverandre på en god måte. Vi har to ulike kulturer, men det oppleves likevel at vi gir hverandre energi og kunnskap som til sammen gjør at 1 + 1 blir 3, konstaterer Bengt Olimb.