Vikersund stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Vikersund stasjon er en jernbanestasjon på Randsfjordbanen. Den ble opprettet som en betjent jernbanestasjon for ekspedering av tog, reisende og gods i 1866, to år før banestrekningen mellom Drammen og Randsfjord sto ferdig i 1968.

I 1974 ble stasjonen nedgradert, men først i 1999 ble bemanningen inndratt før all trafikk ble nedlagt i 2001. Fra og med året etter er det noen tog som igjen stopper ved Vikersund. Stasjonen er også et utgangspunkt for veterantogene som går på Krøderbanen i sommersesongen.