Vil du sykle til stasjonen og parkere sykkelen din tørt og trygt?

Stadig flere stasjoner får egne sykkelhotell med p-plasser under tak.

Vi har sykkelhotell på 12 stasjoner og i tillegg finnes det et utvidet tilbud til syklister i tilknytning til noen stasjoner – se mer på Bane NORs hjemmeside. Her finner du også informasjon om betalingsløsningen og hvordan laste ned appen Bane NOR parkering.

Tilgang til sykkelhotell koster 50 kroner for 30 dager, og betales med appen Bane NOR Parkering. Øvrig parkering er gratis.

Sykkelparkering med og uten tak
Du finner din stasjon på Bane NORs hjemmeside. Under Parkering er det listet opp hvilke parkeringstilbud som finnes for sykler på den aktuelle stasjonen.