Vill vekst på Voss

Nå ligger gondolen, togstasjonen, hotellet og kontorbygget Knutepunktet som perler på en snor. Grunnen til at Voss er så attraktivt, er at toget allerede er der.

Området rundt Voss stasjon er kraftig rustet opp: Egen buss- og drosjeterminal, ny togstasjon og et nytt hotell, som dobler hotellkapasiteten i sentrum. I tillegg er nylig kontorbygget Knutepunktet ferdigstilt.

 Et knutepunkt for helsetjenester

Kontorbygget Knutepunktet føyer seg godt inn i rekken av nye bygg ved stasjonen. Bygget er ferdigstilt, og lokalene ble overlevert til leietakerne tidlig i februar 2022. Knutepunktet skal samle flere av Voss herads tilbud innen barnevern, helse-, sosial- og omsorgstjenester. I tillegg vil Helse Bergen, Vestland Fylkeskommune og Bane NOR ha tilhold i bygget.

Vi har lagt vekt på å benytte norske materialer og lokale byggetradisjoner, med mye bruk av tre, terrasso og skifer, kombinert med delikat og frisk fargebruk. Innvendig har bygget et lyst, varmt og nordisk preg, som tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø, og gode opplevelser for de mange eksterne brukerne av bygget.

- Vi syne arkitektene i Nordic har lykkes godt med å designe et bygg som vil stå bra på Voss. Det er et bygg som vi tror folk vil trives i - både barn, unge og voksne, forteller prosjektdirektør Kristin Haug Lund.


Prosjektdirektør kristin Haug Lund på tomta hvor Knutepunktet nå er ferdigstilt. Foto: Terje Borud  


Knutepunktet ble overgitt til leietakerne i februar 2022. Foto Arve Brekkhus

I første etasje kommer en kafé med store vindusflater mot det flotte torget og et skiferbelegg som er henger sammen med uteområdet.

Uteområdet er utformet i samarbeid med Voss herad, og vil gi et løft for hele området. Til våren vil byrommene få benker, skiferdekke, atrium med scene ved den store trappen, lekeplass for barna og ikke minst mye grønt. – Her er alle velkommen, smiler Kristin.

Et godt miljøbygg

I Bane NOR Eiendom er vi svært opptatt av bærekraft i våre prosjekter – og dette har vi selvsagt tatt med oss i Knutepunktet. Bygget vil sertifiseres til BREEAM NOR Excellent, få energiklasse A og passivhusstandard. I tillegg er det etablert solceller på deler av takflaten.

- Et godt miljøbygg har også vært viktig for Voss herad og de andre leietakerne, så det er spesielt hyggelig at vi har lyktes med denne felles målsetninga, sier Kristin.  

Kontorbygget er den siste brikken i den omfattende knutepunktutviklingen, og kompletterer rekken av ny og spennende bebyggelse ved stasjonen – og bidrar dessuten til å knytte stasjonsområdet tettere på Voss sentrum. – Voss er et veldig godt eksempel på hvordan vi jobber med knutepunktutvikling, sier prosjektdirektør Kristin Haug Lund i Bane NOR Eiendom. Det krever et helhetlig blikk, god utholdenhet og stor evne til å samarbeide. 

Ting tar tid

Utviklingen på Voss har tatt drøyt ti år. Da Bane NOR Eiendom tok initiativet i 2010 og samlet kommune, fylkeskommune, Statens vegvesen, daværende NSB og Jernbaneverket, var noe av suksessen at alle sammen hadde beslutningsmyndighet. Det ga fremdrift i prosjektet, minnes kommunalsjef for tekniske tjenester i Voss herad, Torbjørg Austrud. Mål nr. 1 var å gjøre Voss stasjonsområde til et funksjonelt og kompakt kollektivknutepunkt med universell utforming – med god flyt mellom tog, buss og drosjer.

– Det at Bane NOR Eiendom tok prosjektlederansvaret, er også en suksessfaktor. I dette prosjektet var det mange særinteresser. Da er det lurt å la noen med et helhetlig blikk og erfaring fra eiendomsutvikling lede prosjektet, sier kommunalsjefen i Bane NOR Eiendoms årsrapport for 2019.

– Vi eier jo selve knutepunktet, altså jernbanetomten, og det setter oss i en naturlig posisjon til å dra prosessene og få alle til å jobbe mot et felles mål. Det er krevende, men fordi vi har et profesjonelt eiendomsmiljø i organisasjonen, klarer vi å løfte oss over sektorinteressene. Vårt oppdrag er å få til den beste løsningen for de reisende, og å ta vare på og utvikle kvalitetene på stedet, sier Kristin. 

Som perler på en snor

Mellom togstasjonen og bussterminalen har Bane NOR Eiendom ferdigstilt Scandic Voss Hotell sammen med Odfjell Eiendom. Rett øst for hotellet ligger det nye kontorbygget Knutepunktet og Stasjonsgarasjen som akkurat er ferdigstilt. I tillegg har Voss Resort og Voss Gondol bygd Nord-Europas mest moderne gondol, der man har flott turterreng og alpinanlegg bare 10 minutter unna togstasjonen. Med andre ord blir det mye nytt både av aktivitet og nye tjenester på knutepunktet.

Nå kan du gå så å si tørrskodd fra toget og inn på hotellet, gondolen eller kontorbygget. - Det som er flott er at dette også støtter opp om jernbanen, og løfter Voss som reisedestinasjon for opplevelser, smiler Kristin.


Stasjonen, gondolen, hotellet og kontorbygget (under bygging). Foto: Nikolas Gogstad

Røft og unikt hotell

Hotellet i Voss har fått særelementer med inspirasjon fra fjell og natur, og litt historikk. Stilen er røff og unik, og det er lagt til rette for både frilufts- og sportsaktiviteter. I Tillegg til 215 rom har hotellet en stor konferanseavdeling.

–  Grunnlaget for opplevelser ligger i utviklingen av knutepunkt. Skaper man tilbud, kommer det folk, sier Kristin. – For at dette skal fungere, må det være muligheter for å forflytte seg uten bil. Akkurat det håper jeg vi vil lykkes med på Voss.


Scandic Voss Hotell. Foto: Hundven-Clements Photography

Et godt eksempel på knutepunktutvikling

Bane NOR Eiendom bygger for fremtiden og har en overbevisning om at knutepunktutvikling vil få flere til å velge kollektiv transport. - Nå håper vi både kontorbygget og resten av rekka av nye bygg ved stasjonen vil bidra til økt aktivitet og gode tilbud til både Vossinger så vel som tilreisende, avslutter Kristin.